Talentenrap: rijmen en ritme: muziek en bewegen

In het vierde leerjaar zitten alleen maar kinderen met talenten. In thema 2 van onze taalmethode ging het daar dan ook volop over en de kinderen haalden al hun rijmvaardigheden uit de kast om nu net hun talenten in de verf te zetten. Ze deden dat door samen te werken om daarna met hun team een prestatie op te voeren om u tegen te zeggen. Ritme, rijmen, bewegen, articuleren, samenwerken en nog zoveel meer dat aan bod kwam. Een groot applaus voor deze  supergetalenteerde leerlingen van L4K!