Levend programmeren

Wist je dat je om de beginselen van programmeren te begrijpen geen computer nodig hebt?

De plusklassers van L5 programmeerden elkaar.
Ze leerden eenvoudige commando's te geven en ontdekten dat een herhaalde beweging op een korte manier kan geprogrammeerd worden.
Zelfs een keuzevraag inbouwen lukte hen.

En 't was nog plezierig ook!